WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PRACOWNI STUDIÓW NAD BUDDYZMEM UW

W 2008 r. w ramach nowej struktury Wydziału Orientalistycznego została powołana jednostka naukowo-badawcza o interdyscyplinarnym charakterze pod nazwą „Pracownia Studiów nad Buddyzmem”. Pracownia Studiów nad Buddyzmem pragnie przy tym nawiązać do tradycji i osiągnięć „warszawskiej szkoły buddologii”, stworzonej przez prof. Stanisława Schayera (1899-1941), założyciela Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1932). W ramach działalności Pracowni Studiów nad Buddyzmem podejmowane będą badania nad problematyką buddyzmu wchodzące w zakres wielu specjalności reprezentowanych na Wydziale Orientalistycznym, takich jak: indologia, sinologia, japonistyka, koreanistyka, tybetologia, mongolistyka i innych.

Działalność naukowa Pracowni, ze względu na interdyscyplinarność przedmiotu badań, ma charakter integrujący i koordynujący. Studenci Wydziału Orientalistycznego, zainteresowani problematyką buddyzmu, mogą korzystać w sposób uregulowany z proponowanych seminariów – doktorskich i magisterskich, specjalistycznych wykładów, konwersatoriów oraz konsultacji naukowych.

Członkowie kadry Pracowni Studiów nad Buddyzmem prowadzą regularne zajęcia na kierunkach Religions of Asia and Africa i sinologia. W każdym semestrze Pracownia Studiów nad Buddyzmem oferuje także przedmioty ogólnouniwersyteckie i/lub przedmioty ogólnowydziałowe.

“STUDIA INDOLOGICZNE”

“Studia Indologiczne” to punktowane czasopismo naukowe publikowane w latach 1994-2017. Powołane na Uniwersytecie Warszawskim z inicjatywy Marka Mejora, “Studia Indologiczne” były pierwszym polskojęzycznym czasopismem naukowym w całości poświęconym zagadnieniom kultury i myśli Indii. Wszystkie wydane numery “Studiów...” dostępne są do pobrania ze strony Pracowni Studiów nad Buddyzmem.

Logo UW
Logo PSNB UW

Pracownia Studiów nad Buddyzmem

Wydział Orientalistyczny

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Siedziba Pracowni:

ul. Oboźna 7/89 (V piętro)

(wejście od ul. Sewerynów)

tel.: +48-22-858-55-77

email: buddologia [AT] uw.edu.pl

2021 © Pracownia Studiów nad Buddyzmem UW. Projekt Stanisław Kania. Zdjęcia na stronie © Marek Mejor, Katarzyna Marciniak. Strona nie korzysta z plików cookies (ciasteczka).